Üniversite Dersleri

Yapılarda Gazbeton Uygulamaları Dersi, 2010 yılından bu yana, kredili ve seçmeli olarak üniversitelerimizin mimarlık bölümlerinde verilmektedir. 

 

 

Yapılarda Gazbeton Uygulamaları Dersi nasıl alınabilir?

 

 

 

 

 

Ders Notları

 

Ders İçeriği

 

Yapılarda Gazbeton Uygulamaları dersi; Mimarlık eğitiminde teori ve pratiği birleştiren, öğrencilere bu bütünleşmeyi daha okul sıralarında kazandıran seçmeli bir derstir. Gazbetonun,  mimari tasarım ve uygulama alanlarıyla ilişkisini göstererek, ısı yalıtımı, ekonomi, deprem emniyeti gibi konulardaki avantajlarını teori ve pratik yönleriyle öğrenciye aktarır.  Yapı malzemesi bilgileri, yapım ve uygulama yöntemleri, güncel yönetmeliklerdeki yeri ve sahaya dönük deneyimlerin paylaşıldığı ders, Öğretim Görevlisi Mak. Y. Müh. Nuri Ertokat rehberliğinde yürütülmekte, Türk Ytong'un uzman ve deneyimli mühendis ve mimarları kendi pratiklerine uygun konularda derslere katılarak, eğitim programını desteklemektedir. Dersler öğrencilere görsel sunum teknikleriyle aktarılır, ders notları ve araçları dijital olarak paylaşılır. Ders kapsamında bir uygulama projesi yapılır. Ders kitabı öğrencilere ücretsiz dağıtılır.

 

 

ICON Algı Yönetimi ve Bilişim Sistemleri