Dijital Kolokyum Canlı Yayın Video Kayıtları

Ytong Mimari Fikir Yarışması, süreç ve yöntemi ile şeffaflığı benimsemekte, tüm disiplinlerden katılıma açık oluşuyla da farklılık yaratarak, yarışma konusuna yönelik üretilen çeşitli medya türlerindeki fikir projelerinin, hem jüriden hem de birbirinden beslenmesi gerektiğine inanmaktadır. Herkese açık tartışma ortamının yarışma bitiminde değil de öncesinde yapılması için dijital olarak yürütülecek bir kolokyum kurgulanmıştır.15 Aralık tarihinde canlı yayın üzerinden gerçekleşen dijital kolokyumun kayıtları aşağıdaki gibidir. 


Jüri, video kayıtlarının altında belirtilen rumuzlu projeleri, yarışma konu ve amacını farklı yaklaşımlarla yorumlamaları üzerinden ele almış, herhangi bir sıralama ya da gruplandırma yapmadan örnek teşkil etmesi adına yayın akışında göstermiştir. Sunulan fikirleri değerlendiren jüri, yorumları ile genelleme yaparak tüm katılımcıların fayda sağlamasını hedeflemiştir. Rumuzlar arası geçişlerde ise yorum ve eleştirilerini paylaşarak, tüm katılımcıların fikir projelerini geliştirmeleri adına değerlendirmelerde ve önerilerde bulunmuşlardır. 

 

 

 

2017Ytong Mimari Fikir Yarışması Dijital Kolokyum Video Kaydı

 

 

 

 

 

ICON Algı Yönetimi ve Bilişim Sistemleri