Akademi Hakkında

Ytong Akademi; öğrenciler, mimarlar, mühendisler, uzmanlar, kalfalar ve ustalar olmak üzere sektördeki tüm paydaşlarımızın mesleki eğitim kalitesini artırmak, insan kaynağına katkıda bulunmak için kuruldu.

 

 

Türk Ytong, sosyal sorumluluk kapsamında başarıyla yönettiği mesleki ve sektörel eğitime katkı projelerini, 50. yılını kutladığı 2013 yılında “Ytong Akademi” çatısı altında topladı. Ytong Akademi’de sektörün her kademesindeki paydaşları hedefleyen, yaygın ve sürdürülebilir programlar yürütülmektedir. Seminerler, üniversite dersleri, ürün eğitimleri ve yarışmalarla, bilginin paylaşılmasına, yenilikçi düşüncelerin ortaya çıkmasına öncülük edilmesi hedeflenmektedir.

Proje ile yılda ortalama 4.000 sektör profesyoneli ve adayına ulaşılıyor. 

 

 

Ytong Akademi Yeni Hedeflerle Yoluna Devam Ediyor

 

Türk Ytong, 'Ytong Akademi' projesi ile sektördeki insan kaynağının ve paylaşılan bilginin kalitesine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Ytong'un kuruluşundan bu yana sosyal sorumluluk bilinciyle yürüttüğü farklı eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları bulunuyor: Üniversite ve Meslek Lisesi öğrencilerine seminerler, fabrika gezileri ve uygulama eğitimleri veriyor. Meslek uzmanlarına, mimar, mühendis ve müteahhitlere enerji verimliliği ve çevre, deprem ve yangın güvenliği konularında bilgilendirici meslek seminerleri düzenliyor. Kalfa ve ustalara ürün uygulama eğitimleri veriyor.Bu eğitimlerin önemli kısmını, akademik formasyona sahip Ytong profesyonelleri gerçekleştiriyor. Verilen eğitimlerin ücretsiz olduğu Ytong Akademi'de her yıl 1000'in üzerinde profesyonele ve 3000'in üzerinde öğrenciye ulaşılıyor.

 

 

 

 

 

Ytong Desteğiyle Üniversitelere Seçmeli Gazbeton Dersi

 

Tüm içerik ve yürütümü Türk Ytong tarafından yapılan Yapılarda Gazbeton Uygulamaları Dersleri, 2010 yılından bu yana, kredili ve seçmeli olarak üniversitelerde veriliyor. Mimarlık eğitiminde teori ve pratiği birleştiren derste, gazbeton yapı malzemesinin mimari tasarım ve uygulama alanlarıyla ilişkisi; enerji verimliliği, yapı güvenliği ve ekoloji ölçeğinde ele alınıyor. 2010 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde başlayan “Yapılarda Gazbeton Uygulamaları Dersi”, Mimar Sinan Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi’yle (2011-2013) toplamda dört üniversiteye ulaştı. 2010’dan günümüze 600’den fazla Mimarlık öğrencisi bu derse katıldı.

 

 

 

 

Mimarlık Yarışmaları

 

Türk Ytong’un, mimarlığın düşünce ve tasarım alanına katkıda bulunmak, fikirlerin gelişmeye açık bir zeminde paylaşılmasına ve tartışılmasına fırsat tanımak amacıyla her yıl farklı konularda düzenleniyor.

 

 

 

 

 

ICON Algı Yönetimi ve Bilişim Sistemleri